Fiskemuseet Hölö Klova

Fiskemuséet Hönö Klova, ett levande museum

Fiskemuséet i Hönö Klova hamn är levande museum. I takt med att samlingarna utökas strömmar även besökarna till. När samlingarna växer så behöver man större lokaler, det senaste tillskottet är en avdelning med ett fungerande ubåtsperiskop! Otroligt häftigt!

Fiskemuseet Hönö Klova

Fiskemuseet Hönö Klova

Man känner igen museet på av att förskeppet till fiskebåten Normy/Gunnaren sticker ut från ena gaveln. Från båtens insida får man en bra överblick i hur det var att leva och bo i den trånga skansen på en fiskebåt för cirka 50 år sedan.

Fiskehistoria

Havet har alltid varit en del av vardagen för de människor som levt längs våra kuster. Det är bland annat deras livsvillkor som man kan få lära sig om på fiskemuseet. Bland den utrustning som kustborna använt finns det till exempel navigationsutrustning med ekolod och radar. Utrustningen är långt ifrån lika avancerad som dagens nippon pippon elektronik. Men gör dåtidens sjöfarare var de en livsnödvändighet.

På fiskemuséet Hönö Klova finns det massor med fiskebåtsmodeller, fiskeredskap, motorer, verktyg och annat som fiskarna använt i historisk tid. Här kan du hitta mängder med fotografier, filmer, böcker, tidskrifter och dagböcker.

Föreningen Kusttraditioner

Kusttraditioner, som är en förening, dokumenterar fiskets historia och utveckling, Hur såg båtarna ut?, Vem byggde dem och var. vilka fiskeredskap användes förr i tiden. Det är frågor som kusttraditioner försöker att besvara genom sitt idoga arbete med att dokumentera forna tiders havsfiskare. Föreningen bildades 1982 och har idag ca 500 medlemmar.

Krigshistoria

Museet innehåller även en del krigshistoria. Det är en utställning om u-båten HMS Ulven som förliste efter en minsprängning utanför Marstrand den 16 april 1943. Hela besättningen på 33 man omkom. Efter tre veckors sökande, den 5:e maj hittade vraket efter HMS Ulven. Troligtvis var det en tysk mina som orsakade förlisningen. HMS Ulven var en u-båt i drakenklassen och ingick i Göteborgseskadern tillsammans med HMS Gripen och HMS Draken. På museet finns även en samling från den tyska u-båten U843, som sänktes den 9 april 1945.